Studentköringar

Studentkörningar är väldigt uppskattat det blir nämligen inte så kostsamt om man åker exempelvis 8 kompisar (med flakvagnen) eller 2-4 kompisar
(med finvagnen) och tillsammans delar på summan.
Att bli körd till Bal med häst och vagn är verkligen något extra, och Bella är lugnet själv och tycks tro att alla människor
som finns där är där enbart för att kela och klappa henne!

studentkörning kostar 3000:-